Taxonomy

Syzygium capillaceum (Brongn. & Gris) J.W.Dawson
endemique

Synonyms

Syzygium tenuiflorum var. capillaceum Brongn. & Gris

Red List Status -Geographical distribution